Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Література

Дитинство, юність, молодість, зрілість і старість людини визначаються певними віковими межами. В будь-якому виді мистецтва взагалі та в літературі зокрема такого чіткого розмежування немає.


Тим не менше, поняття "літературного покоління" все ж існує. Ми - літератори нового, себто молодого покоління. Ми творимо нову - молоду літературу. Отже, запрошуємо на портал "Молода Література" всіх творців, видавців і просто читачів. Будьмо разом - і доведемо, що нова хвиля української літератури аж ніяк не гірша за попередні.


Надсилайте нам свої твори.
Читайте нас.
Критикуйте нас.
Але будьте з нами!
Тоді ми переможемо - разом.


Духовний світ людини визначається творами літератури, які вона прочитала. За думкою філософа та педагога Мортімера Адлера читання та обговорення книг повинно стати частиною вільної гуманістичної освіти.

У функціонуванні освітньої та культурно-виховної систем література посідає виняткове місце серед інших чинників. Саме вона через зміст твору визначає той обсяг цінностей, які одержує особистість на тому чи іншому етапі виховання; визначає поле індивідуальних інваріантів її розвитку. Специфічною рисою сьогодні культурної ситуації в Україні є зіткнення між народною та масовою культурою, при цьому агресивна, технічно озброєна й фінансово забезпечена маскультура намагається знищити народну культуру та мистецтво, розширюючи сфери свого впливу й коло своїх споживачів.

Кризову гостроту соціокультурній ситуації в Україні посилюють як внутрішні, так і зовнішні чинники; серед останніх – процеси глобалізації, котрі загрожують національній культурі.

Парадоксальною особливістю сучасного соціокультурного середовища є те, що з одного боку, визнається культура як обов’язкова умова розвитку світу, з іншого ігноруються її потенційні можливості, звужуючи культурний простір. В наслідок чого зникають високі світоглядні прагнення особистості, посилюється процес духовного збіднення та занепаду внутрішнього духовного світу людини.

Як відомо, література, відображаючи характер засвоєння духовних цінностей, показує всі зміни в культурі нашого суспільства. А культура, на думку багатьох фахівців, зокрема Медведєвої В., переживає внутрішньо-світоглядні зміни. В ній відбувається боротьба символів, структур, стилів, світобачень та орієнтацій.

Характерною ознакою кризового стану культури в нашій країні, за думкою Петрової Л.Г., є стрімке падіння інтересу до читання, до літератури як до джерела пізнавальної та естетичної інформації, зміна в читацьких потребах.

Зараз через нівеляцію літератури як духовного продукту відбувається нівеляція основоположних традицій національної духовності. Відчуження від літератури читача, зокрема молоді, спричиняє порушення гармонійного зв’язку душі та слова.

Тому питання про співвідношення в нашому суспільстві "масової" і "елітарної" літератури та культури, соціокультурні умови, в яких вони існують є вельми актуальним.

В сучасному суспільстві домінують два типи "читацької мотивації":

1) "для кар’єри" (комп’ютерна література; книги з англійської мови);

2) "для відпочинку" ("жіночі романи" чи детективи).

Літературна класика сьогодні перебуває на периферії масового читання. Катастрофічно падають наклади "товстих журналів", так само як і кількість передплачуваних періодичних видань і купованих класичних літературних творів.


بهترین اپلیکیشن های پوکر در سایت پوکر آنلاین ایرانی ریور و انجل پوکر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"