Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Основні риси сучасної укр. літератури

Сучасна укр. література побудована на фундаменті вікових традицій і водночас цеяісно новий продукт сучасного глобалізованого інформаційного світу. Основною ознакою сучасної літератури є її транснаціональнийхар-тер,що виявляється у спробі письменників розв’язати глобальні вселюдські проблеми. Сучасні укр. письм. намагаються подолати «провінційність», «окремість» нашої літератури, тому оцінки худ. творів укр. митців слова часто неоднозначні, іноді діаметрально протилежні. Отож виділяють літ-ру елітну, маргінальну (тобто призначену для вузького читацького кола). На противагу такій літ-рі визначають масову, актуальну літ-ру
Початком нової укр. літ. мови вважається 1798 рік, коли вийшли друком 3 перші частини «Енеїди» Котляревського – зачинателя нової укр. літ мови. Він увів до літератури багату, колоритну, мелодійну, співучу укр. народну мову.
Основоположником сучасної укр. літ мови став Тарас Шевченко, який відібрав з народної мовної скарбниці багаті лексико-фразеологічні шари, відшліфував орфоепічні і граматичні норми, поєднав її різнотипні стильові засоби (книжні, фольклорні, іншомовні елементи) в єдину, чітку мовно-стилістичну систему. Укр. мова стала придатною для вираження найскладніших думок і найтонших почуттів. Шевченко вивів укр. мову на рівень високорозвинених європ мов, відкрив перед нею необмежені перспективи подальшого розвитку.


сиалис софт купить . смотрим
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"