Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Ознаки прози другої половини XIX

На цей час укр. літ стає актуальною проблема не лише оновлення змісту творів, але і перспектив розвитку всіх літ жанрів, зокрема прози. Бурлексно-реалістична і романтична течії кінця 60р.революціонуютьдо реалізму, за яким правда є найвищим естетичним законом. Укр. реалізм 2ої ХІХ розвивався в межах європейського літ процесу. Тематика прозових творів включає 1. традиційні теми-селянську, історичного минулого; 2.новітеми- життя та гром діяльність інтелігенції, антиклерикальна тема, активна позиція жінки в суп., тем нац освіти, тема еміграції.
Визначальною рисою цього періоду розвитку прози було не тільки розширення тематики творів, а й якісне оновлення жанрової системи: оповідання відзначає авторська розповідна манера, ускладнення композицій, використання внутрішніх монологів; повість еволюціонує від описовості до поглибленого психологізму, виконуючи своєрідну пропагандистку функцію; роман стає найпопулярнішим жанром.
Отже, утверджуючи реалістичну манеру письма укр. прозаїки розробляли єдину шкалу естетичних цінностей, збагачували укр. літ, прагнучи забезпечити їй належне місце в світовому літ-мистецькому процесі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"