Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Поезія шістдесятників

У світовій літ-рі та літ-рі укр. у цей час відбувається поворот до естетичного критерію творчості як основного. Чергова криза суп свідомості породжує нові оригінальні ідіостильові осмислення традиційних глобальних тем: гуманізація життя в усіх аспектах, національної гідності, свідомості, самореалізації людини у праці і творчості, війни і миру, екологічної небезпеки людства.
До шістдесятників відносять Ліну Костенко, М. Вінграновського, І. Калинця, В. Стуса, І. Драча, Д. Павличка, В. Симоненка.
Соц. пафос поезії, її гуманістичний характер не були новаторськими досягненнями шістдесятників, адже ці риси є наскрізними у світовій поезії. Новаторство полягало в тому, що доля окремої людини розгортається у планетарному масштабі, досягаючи рівня світових драм і шекспірівських трагедій. Пошуки спиралися на традиції й укр., і світової культури. Автори при цьому намагалися надати нової сили вічним образам і сюжетам. Прикметною ознакою цієї поезії стає авторська присутність у творах.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"