Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Поезія укр. зарубіжжя ( Теліга, Ольжич)

Емма Андієвська – поет, прозаїк, художник українського зарубіжжя, що належить до Нью-Йоркської групи.
Лексикон віршів поетеси – це чепурна, вишукана, екзотична система. Зміст і звукопис поезії Андієвської творять єдиний оригінальний вимір читацького сприймання.
Отже твори Е. Андієвської як неординарна складова творчості митців Нью-Йоркської групи засвідчують якісний розвиток української поезії.
Ця поетеса доводить право кожного митця “ писати авторським індивідуальним стилем, плекаючи слово "( Мар’яна Накула).
Отже, українське поетичне мистецтво завжди проектувалося на реалії українців. Герої кожного талановитого поета своєрідні і неповторні, а сам він завжди перебуває під впливом народної творчості. Українська поезія, позначена постійним шуканням індивідуального в контексті європейського мистецького процесу, творенням нової мовної реальності та генетичним зв’язком авторів різних поколінь, є, безперечно, вартісною складовою в системі національної духовності.
Олег Ольжич ( Олег Кандиба )
Поет і перекладач поступився в ньому політику й борцеві за національне визволення. Поезія лірична, гостро актуальна, намагається проникнути в суть людського єства. Тематика поезії – від античності, праісторії людства до сьогодення. Осн проблема - творення нового національного світогляду. Автор різностильовий – від неокласичної манери до динамічної, експресивної.
Його поезія – талановитий синтез громадського пафосу, героїчного національного духу з високою культурою вірша


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"