Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Поняття художньої літератури. Давня література.

література – це 1)сукупність писаних і друкованих творів того чи іншого народу, епохи або людства. 2)література художня – різновид мистецтва, мистецтво слова, що відображає суспільне життя в художніх образах. 3)сукупність творів писемності для вивчення якогось предмета або питання.
Худ. література вивчає дійсність у худ образах, формує відповідно до того чи іншого часу відповідний естетичний ідеал, тобто певний взірець досконалості, найвищу мету прагнень. Худ література як одна з форм суп свідомості відіграє значну роль у становленні особистості, виконуючи такі функції: естетичну, пізнавальну, інформаційну та інші функції.
Мова худ літератури є важливою складовою творення нац свідомості, нац мовної моделі світу. Тож талановитий письменник є не лише носієм літ мови, а й активним її творцем.
Укр. література ?-?V??? ст. (давня укр. література) – початковий і найтриваліший період розвитку нашого письменства, його фундамент, на якому пізніше розвинеться укр. література- невідємна частина всесвітньої. Відлік літ часу починається з ?ст., оскільки найстаріший рукопис Остромирового євангелія датований 1056-1057 рр. Більшість літературознавців вважають, що літ пам’яткі як зразки висловлювання певної думки, а й оформлені за певними канонами твори, з’являються з ?ст.
Давня література після хрещення Русі була перекладною переважно на перших етапах її розвитку, пізніше постає оригінальна література. Її джерелами вважають усну народну словесність, слов’янську міфологію, засвоєний візантійсько-болгарський літ-ний досвід. Перекладна література існувала у 2х виявах. Це була перш за все релігійна література, яка включала твори різного характеру, зокрема: переклади окремих части н Біблії, неповні євангелія, призначені для читання під час богослужіння, апокрифи.
Оригінальна література цього часу, особливо ?? ст., відома лише частково, але в ній було багато блискучих зразків словесності. Це змушує деяких дослідників припускати, що християнство в давні часи мало літ-ну традицію ще перед Володимиром. Оригін. давньорус. література представлена такими жанрами, як літописання, «повчання», ораторсько-моралізаторська проза, агіографічні твори, життєписи святих.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"