Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Становлення нової укр. драматургії (Котляревський, Квітка-Основяненко)

Художня система нової української драматургії формувалась на «перехресті» традицій драми XVII ст., зокрема шкільної драми в усіх її жанрових різновидах, і народної вертепної драми. Нова драматургія виявляла «прихильність» до «різноманітності» персонажів: на сцені показували сучасне й минуле життя селян та представників різних верств суспільства. У цей час драматурги намагалися відійти від традицій бурлеску, створювалися перші мандрівні українські трупи згодом відкривалися театри у Харкові (1789), у Києві та Одесі (1803), Полтаві (1810). Характерною ознакою театрального життя цього часу стали любительські (аматорські) вистави; домашні, часто кріпацькі, театри, що виникали в тих місцях, де не було постійних театрів. У репертуарі тогочасного театру панують твори переважно російських авторів, так звані комічні опери О. Аблесімова, М. Хераскова та ін. До нас дійшли назви двох українських п'єс, які ставилися на різних сценах аж до 1840 р., — «Українка, або Волшебний замок» та «Олена, або Розбійники на Україні».
І. Котляревського вважають зачинателем нової української драматургії, бо Котляревському належить провідна роль у створенні драми нового типу. У драматичних творах письменника звучить нова мова - жива народнорозмовна, колоритна, образна. Він змальовує нових героїв з народу, що являють собою типові національні характери українського селянина, дрібного міщанина. І. Котляревський використовує народну пісню як засіб характеристики персонажів (напр., у «Наталці Полтавці» їх використано більше двадцяти).
І. Котляревський по-новому «озвучував» тогочасну «комічну оперу»-, перетворивши її на етнографічно-побутову мелодраму з гострим соціально-побутовим, психологічним конфліктом, органічно поєднавши в ній ліричну й гумористичну тональності. На відміну від російських комічних опер цього часу, твір І. Котляревського новаторський і з погляду композиційної майстерності: природне розгортання дії з поступовим загостренням конфлікту сприяють виявленню характерів дійових осіб у життєво достовірних ситуаціях. Новаторським став і водевіль «Москаль - чарівник»(1819).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"