Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Здобутки укр. поезії 1ої пол. ХХст

Укр. модерн, як ніяке інше літ – мистецьке явище перебуває в контексті європейського, провісниками якого в укр. поезії вважають ІФ та ЛУ. Метою європейської модерної літ була нова поезія, що створювалася з викор «небачених» образів та «алхімії» слова.
Особливості модерну в укр поезії виявилися в запереченні реалізму в ствердженні суб’єктивізму реалістичної творчості, переході із сфери розуміння в сферу відчуттів, постійному шуканні нових форм, мовному експерименті, розмаїті літ мистецьких течій, угрупувань, співіснуванні полярно протилежних течій.
Укр. поезію цього періоду характеризує розмаїття жанрово-стильових тенденцій, розроблення тенденцій віршових форм. В укр. поезії найбільш потужно виявили себе символісти, неокласики, футуристи, експресіоністи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"