Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Кто може поступити до вищого навчального закладу поза конкурсом

4.05.2010

Поза конкурсом при одержанні вступних оцінок не нижче середнього рівня (4 — 12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання знань) зараховуються:

 • -          особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • -          діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
 • -          інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • -          особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • -          діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
 • -          діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.
 • За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення


  приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчаль


  них закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання


  за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а та


  кож створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.


  Особи, які успішно витримали вступні випробування (подали сертифікати


  Українського центру оцінювання якості освіти), зараховуються до вищого навчального


  закладу за конкурсом відповідно до кількості набраних балів, якщо інше не передба


  чене законодавством України. При цьому особи, які подали до приймальної комісії


  сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, беруть участь у конкурсі


  з оцінками (кількістю балів), зазначеними в сертифікаті з кожного предмета, визначе


  ного приймальною комісією, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником


  напрям підготовки (спеціальність).


  Шкала переведення балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти в оцінки вступних випробувань вищого навчального закладу повинна бути узгоджена з Українським центром оцінювання якості освіти або його регіональним підрозділом.


  За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають:

 • -          особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Укра
 • їні» надане таке право;
 • -          особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від
 • 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Віт
 • чизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного вихо
 • вання молоді».
 • Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на
 • перший курс:
 • -          на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» (із змінами);
 • -          на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
 • За наявності вакантних місць приймальна комісія вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування осіб, які пройшли вступні випробування з оцінками не нижче середнього рівня в іншому вищому навчальному закладі, за умови складання однакових вступних випробувань. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування в цьому чи іншому вищому навчальному закладі відповідного рівня акредитації. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


  Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників.


  Директор Департаменту вищої освіти Я. Я. Болюбаш  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
  © 2000–2017 "Литература"