Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Правила прийому до вищого навчального закладу

4.05.2010

У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у навчанні:


- випускників старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджених золотою (срібною) медаллю;


-          випускників старшої школи, нагороджених похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів;


-          випускників основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);


-          випускників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;


-          призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, кон-курсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів;


-          переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт «Вчитель — моє покликання» при вступі на спеціальності напряму «педагогічна освіта»;


-          випускників системи довузівської підготовки вищого навчального закладу, а також випускників коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди, якщо в документі про освіту випускників — оцінки тільки достатнього та високого рівня («7» — «12» балів для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти). Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна перевищувати 40% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу. Кількість і перелік вступних випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу (при вступі на перший курс вступне випробування з української мови обов’язкове).


Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів. Програми творчих конкурсів та випробувань, у яких відсутні загальноосвітні шкільні програми, розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади), у підпорядкуванні яких вони перебувають, але не пізніш як за 3 місяці до початку прийому документів. Забороняється вводити до вступних випробувань питання, що виходять за рамки зазначених програм.


Вступні випробування на перший курс (крім випробувань для вступників на основі базової загальної середньої освіти) обов’язково проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями. Для вступу на окремі напрями підготовки або спеціальності (мистецтво, архітектура, фізичне виховання тощо) можуть проводитись специфічні форми вступних випробувань — прослуховування, перегляд або інші, обумовлені вищим навчальним закладом.


Не допускається встановлення різних вступних випробувань та критеріїв оцінювання вступних робіт при вступі на один і той самий напрям підготовки (спеціальність) залежно від джерел фінансування навчання.


Як результати вступних випробувань зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками 1–3 бали (за 12-бальною шкалою оцінювання знань) вищими навчальними закладами не приймаються.


Допуск до участі в конкурсі осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому факультеті, для вступу на іншу спеціальність, за іншою формою навчання або джерелом фінансування, дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою абітурієнта за умови відповідності вступних випробувань. При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки (за скороченими програмами навчання) програми фахових вступних випробувань визначає вищий навчальний заклад.


Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (1–3 бали за 12-бальною шкалою), та ті, які забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.


Зараховуються до вищого навчального закладу без вступних випробувань:

  •             учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад;
  •             призери (особи, нагороджені дипломами І–ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад. Якщо число поданих заяв від призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, відведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до пункту 15 цих Умов;
  •             призери Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації при вступі до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації.
  • Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ–ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профільні, такі навчальні предмети: інформатика та обчислювальна техніка — при вступі на напрями «прикладна математика», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «педагогічна освіта» (спеціальність — «педагогіка і методика середньої освіти» — «математика»); трудове навчання — при вступі на напрям «педагогічна освіта» (спеціальність «трудове навчання»); основи економіки — при вступі на напрям підготовки «економіка»; екологія — при вступі на напрями підготовки «екологія», «біологія», «хімія».
  • Названі предмети можуть зараховуватись також при вступі цих осіб на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони визначені вищими навчальними закладами.
  • Страницы: 1 2


    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
    © 2000–2017 "Литература"