Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов

18.06.2011

З перетворенням України на самостійну державу виникла потреба у роз­будові системи освіти. З цією метою розроб­лена цілісна державна національна програма «Освіта», головною метою якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI століття, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, форму­вання інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.


У програмі «Освіта» і «Національній доктрині»визначені напрями та головні шляхи реформування освіти. До основних Принципів освіти Відносять:


Пріоритетність освіти


Демократизацію освіти


Гуманізацію освіти


Гуманітаризацію освіти


Національну спрямованість освіти


Відкритість системи освіти


Безперервність освіти


Нероздільність навчання і виховання


Багатокультурність та варіативність освіти.


Названі принципи державної освітньої політики зумовили і необхідність


Реформування системи навчання Іноземних мов: переглядається структура сту­пенів навчання; оновлюється зміст навчання іноземних мов і зміст виховання засобами іноземної мови; створюються авторські програми та альтернативні підручники з іноземних мов; реалізується інтеграція у світові заклади освіти, пов;язані з навчанням іноземних мов; забезпечується безперервність Навчання Іноземної мови; створюються умови для варіативності форм навчання іноземної мови тощо.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"