Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Альберт Ейнштейн

8.04.2010

У будь-якому списку великих мислителів історії можна знайти ім’я чудового фізика Альберта Ейнштейна. Його теорії відносності привели до абсолютно нових сприйнять часу, простору, матерії, енергії і гравітації. Роботи Ейнштейна привели до таких наукових досягнень, як контроль за атомною енергією і деякими дослідженнями космосу. Ейнштейн народився в Ульме, Німеччина, 14 березня 1879 року в єврейській родині.


Він був скромною і допитливою дитиною. Він навчався в початковій школі Мюнхена, де виявив цікавість до природничих наук і математики, але не встигав в інших галузях навчання. Він закінчив старші класи середньої школи і технічний коледж у Швейцарії. У 1905 році, коли йому виповнилося 26 років, він опублікував п’ять головних дослідницьких робіт у важливому німецькому журналі фізики. Він одержав ступінь доктора за першу з них. Публікація наступних чотирьох робіт назавжди змінила погляд людства на Всесвіт. Одна з його робіт обґрунтувала фотонну чи квантову теорію світла. Телебачення й інші винаходи є практичним застосуванням відкриттів Ейнштейна. У своїх роботах Ейнштейн показав, що час і рух відносні до спостерігача, якщо швидкість світла вважати постійною, то і закони природи однакові у всьому всесвіті.


Його четверта робота була математичним доповненням до особливої теорії відносності.


Тут Ейнштейн представив свою відому формулу E = mc2, відому як відношення енергії — маси. У 1916 році Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності. Світова популярність прийшла до нього в 1919 році, коли Королівське товариство в Лондоні оголосило, що його загальна теорія відносності підтвердилася. Через два роки йому була присуджена Нобелівська премія в галузі фізики. У 1940 році він став американським громадянином. Ейнштейн помер у Принстоні 18 квітня 1955 року.


Any list of the greatest thinkers in history will contain the name of the brilliant physicist Albert Einstein. His theories of relativity led to entirely new ways of thinking about time, space, matter, energy, and gravity. Einstein’s work led to such scientific advances as the control of atomic energy and to some of the investigations of space. Einstein was born in Ulm, Germany, on March 14, 1879, of Jewish parents. He was a shy and curious child. He attended a Munich elementary school where he showed an interest in science and mathematics but did poorly in other areas of study. He finished high school and Technical College in Switzerland. In 1905, at the age of 26, he published five major research papers in an important German physics journal. He received doctorate for the first paper. Publication of the next four papers forever changed mankind’s view of the universe. One of his papers laid the foundation for the photon, or quantum, theory of light. Television and other inventions are practical applications of Einstein’s discoveries. In his works Einstein showed that time and motion are relative to the observer, if the speed of light is constant and natural laws are the same everywhere in the universe. His fourth paper was a mathematical addition to the special theory of relativity. Here Einstein presented his famous formula E = mc2, known as the energy-mass relation.


In 1916 Einstein published his general theory of relativity. World-wide fame came to him in 1919 when the Royal Society of London announced that his general theory of relativity had been confirmed. He was awarded the Nobel Prize for physics two years later. In 1940 he became an American citizen. Einstein died in Princeton, on April 18, 1955.


 Vocabulary:

 • theories of relativity ['0ianz av n'leitiviti] — теорія відносності
 • Germany [ізз:таш] — Німеччина
 • Jewish ['<ізи:і|] — єврейський
 • Munich ['mju:nik] — Мюнхен
 • Switzerland ['switsalend] — Швейцарія
 • energy ['епасізі] — енергія
 • research [ns3:tj] — дослідницький
 • investigation [m,vesti'geijn] —
 • дослідження curious ['kjuanas] — цікавий,
 • допитливий area ['еапа] — галузь
 •  Questions:

 • Who was Albert Einstein? What kind of child was he?
 • When did he receive doctorate?
 • Why were his research papers valuable for mankind?
 • What did he show in his works?
 • Was he awarded the Nobel Prize?

 • 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
  © 2000–2017 "Литература"