Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Great Britain today

23.02.2010

Велика Британія за державним устроєм є конституційною монархією. Британська конституція не є окремим документом. Вона складається частково зі статутів (законів, прийнятих парламентом), а також з таких документів, як «Magna Carta» (декларація, що обмежує королівську владу, прийнята 1215 р.). До неї також входить «Загальний закон» (закони, що базуються на звичаях (прецедентах) і використовуються в судочинстві).


Значна частина конституції не є навіть записаною на папері. Ці незаписані статті становлять собою низку історично сформованих ідей і практик. Королева Єлизавета ІІ є главою держави. Її влада, щоправда, є значною мірою церемоніальною, а насправді керує державою кабінет міністрів. Кабінет міністрів несе відповідальність перед британським парламентом, який приймає необхідні закони. До складу парламенту входять монарх, Палата лордів і Палата общин. Королева мусить схвалити закони, прийняті парламентом. Хоча без цього вони не набирають чинності, ще жоден монарх з початку XVIII ст. не відхилив жодного законопроекту. Прем’єр-міністр, який зазвичай є лідером політичної партії, що здобула більшість місць у Палаті общин, стає главою уряду. Монарх завжди призначає прем’єр-міністра після кожних загальних виборів. Прем’єр-міністр призначає близько сотні міністрів, які очолюють урядові інституції, й обирає свій кабінет.


Велика Британія є густо населеною державою. Близько 93% її населення мешкає в містах. Англійська є офіційною мовою, та мешканці деяких місцевостей Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії надають перевагу своїм рідним мовам.


Більшість британців є нащадками давніх народів, які колись населяли Британію. До них належать кельти, англи, римляни, сакси, скандинави та нормани. Однак на початку 50-х років ХХ ст., коли було створено Співдружність націй, велика кількість іммігрантів з колишніх колоній оселилась у Великій Британії. Це створило певні житлові та расові проблеми в урбаністичних районах держави. У житті британців існує багато розбіжностей. Англійці й шотландці належать до окремих національних церков. Існують суттєві відмінності між англійською, уельською, шотландською й ірландською правовою й освітньою системами. Століттями британці були розділені ще й чіткою класовою системою. Більшість класових бар’єрів було подолано під час Другої світової війни.


Great Britain is a constitutional monarchy. The British constitution is not a single document. It consists partly of statutes (laws passed by Parliament) and of documents such as the Magna Carta (a charter passed in 1215 to limit the monarch’s power). It also includes common law (laws based on custom and supported in the courts). Much of the Constitution is not even written. These unwritten parts include many important ideas and practices that have developed over the years.


Queen Elizabeth II is Britain’s head of state. Her powers are largely ceremonial, however, and a Cabinet of ministers actually rules the country. The Cabinet is responsible to Parliament, which makes the laws of GB. The Parliament consists of the monarch, the House of Commons, and the House of Lords. The queen must approve all bills passed by Parliament before they become laws, but no monarch has rejected a bill since the early 1700’s. The prime minister, who is usually the leader of the political party with the most seats in the House of Commons, serves as the head of government. The monarch appoints the prime minister after each general election. The prime minister selects about 100 ministers to head governmental offices and chooses the Cabinet. GB is a densely populated country, and about 93 per cent of the people live in urban areas. English is the official language, but some people in Wales, Scotland, and Northern Ireland speak their national language. Most of the British are descendants of the many early people who invaded GB, including the Celts, Romans, Angles, Saxons, Scandinavians, and Normans. However, since the late 1950’s, many immigrants from Commonwealth countries have settled in GB. Their arrival has created housing and racial problems in the country’s crowded urban areas.


There are many divisions in British life. Scotland and England have their national churches, and there are separate legal and educational systems in England and Wales, Scotland, and Northern Ireland. For centuries, the British people were also separated by a rigid class system. Most of these class barriers were greatly reduced during World War II.

 • constitutional monarchy            конституційна монархія
 • ceremonial       церемоніальні
 • approve all bills            схвалювати усі законопроекти
 • reject   відхиляти
 • appoint            призначати
 • densely            щільно
 • urban   міський
 • descendants     нащадки
 • invaded            заполонили
 • housing and racial problems     житлові та расові проблеми
 •    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
  © 2000–2017 "Литература"