Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Great Britain

23.02.2010

Great Britain, an island country in northwestern Europe, has about 1 per cent of the world’s total population. For hundreds of years, Great Britain was one of the world’s most important countries. The Britain started the Industrial Revolution and founded the largest empire in history. For centuries, Britain ruled the seas and ranked as the world’s greatest trading nation. By the end of World War II Britain’s power had been much reduced. Today although Great Britain is still a leading industrial and trading nation, it is no longer the world power it was once.


By the early 1950’s, GB’s empire was declining rapidly, as many of its former colonies became independent nations. Today, most of these nations are linked with it and with one another through membership in the Commonwealth of Nations. This association of free countries and other political units once under British recognizes the British monarch as head of the commonwealth. But the monarch is mainly symbolic and has no government power.


Although GB is part of Europe, it is separated from it by the North Sea on the east and by the English Channel on the south — a separation that has helped shape the independent character of the British people. Throughout its history, Britain has preferred to stay out of “European” affairs, and the channel has also helped protect GB from invasion. In May 1994, a 31-mile (50 km) railway beneath the English Channel opened. The Channel Tunnel, nicknamed “The Chunnel”, cost between 15 — 16 billion dollars and was hailed as an outstanding engineering project. It allows passengers to travel by rail from London to Paris in about 3 hours.


Most British people do not think of themselves as Europeans, but they do not generally consider themselves to be “British”. GB is made up of four countries united under one government. These countries are England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. Although all British people share certain customs and traditions, each country has its own dialect, culture, history and traditions. The union of these countries is called The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.


Велика Британія є острівною державою на північному заході Європи, яка має 1% світового населення. Протягом століть Велика Британія була однією з найважливіших держав світу. Саме тут відбулася перша індустріальна революція і народилася найбільша у світі імперія. Століттями Британія панувала на морі й тримала першість найпотужнішої торгівельної нації. Наприкінці Другої світової війни владу Британії було суттєво підірвано. Хоча нині вона залишається однією з провідних промислових і торгівель-них держав світу, Британія вже не є тією володаркою світу, котрою була колись. На початку 50-х років ХХ ст. Британська імперія почала розпадатися. Це відбулося внаслідок того, що багато її колоній здобули незалежність. Нині ці країни пов’язані з Британією та одна з одною через членство в Співдружності націй. Ця асоціація вільних і незалежних держав і політичних об’єднань — колишніх британських підданих — визнає верховну владу британського монарха. Але ця монархія є радше символічною, бо є позбавленою повноважень.


Хоча Велика Британія є частиною Європи, вона відділена від суходолу Північним морем на сході та Ла-Маншем на півдні. Така відокремленість сприяла формуванню своєрідного «британського характеру». Протягом усієї своєї історії Британія надавала перевагу від-стороненості від «європейських справ», а Ла-Манш захищав її від вторгнення європейців. У травні 1994 р. було відкрито залізничний тунель завдовжки 31 милю (50 км), що його було прокладено під Ла-Маншем. Підземний тунель, охрещений «Чунелем», коштував близько 15–16 мільярдів доларів і являв собою видатне досягнення світової інженерії. Завдяки йому пасажири з Лондона можуть дістатися Парижа за 3 години. Більшість британців не вважають себе європейцями, хоча й британцями вони себе теж не відчувають. Велика Британія є державним утворенням, яке об’єднує 4 різні країни під владою одного уряду. Цими країнами є Англія, Шотландія, Північна Ірландія та Уельс. Хоча всі британці мають певні спільні традиції, кожна нація має власну мову, культуру, історію та звичаї. Це державне утворення має офіційну назву: Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

  • decline rapidly  швидко зменшуватись
  • former  колишній
  • linked   пов’язаний
  • The Commonwealth of Nations           Співдружність Націй
  • hailed   проголошений

  • 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
    © 2000–2017 "Литература"