Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Why I Learn the English Language

23.01.2010

Я почав вивчати англійську мову в п’ятому класі, і до цього часу я вивчаю цю мову протягом 7 років. Я люблю англійську мову і думаю, що будь-яка іноземна мова допомагає зрозуміти свою власну мову. Англійська мова — одна з найбільш важливих мов у сучасному світі; понад один більйон людей можуть говорити цією мовою чи розуміти її.


Це офіційна мова таких країн, як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Півден-но-Африканська Республіка, Індія і багатьох африканських країн. Англійська мова — одна з п’яти офіційних мов Організації Об’єднаних Націй. Англійська мова — мова великої англійської літератури. Це мова Шекспіра, Байрона і Чарлза Дікенса. З раннього дитинства ми насолоджуємося книгами англійських письменників — хто не знає Вінні-Пуха, Шерлока Холмса і Робінзона Крузо! Але англійська мова — це також мова науки: більшість наукових журналів у світі видаються англійською. Неможливо бути гарним вченим і не знати цієї мови. Саме тому я приділяю багато уваги англійській мові і сподіваюся, що в майбутньому я буду знати цю мову добре.


I began to study English in the fifth form and by now I have been learning this language for 7 years. I like English; I think any foreign language helps to understand your own language. The English language is one of the most important languages in the modern world; more than one billion people can speak or understand this language. This language is the official language in such countries as the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, the South-African Republic, India and many African countries. English is one of the five official languages of the United Nations Organization. English is the language of the great English literature. It is the language of Shakespeare, Byron and Charles Dickens. From the early childhood we enjoy the books by English writers — who does not know Winnie-the Pooh, Sherlock Holmes or Robinson Crusoe!


But the English language is also the language of science — most of scientific magazines in the world are published in English. It is impossible to be a good scientist without knowing this language. That is why I pay much attention to English and I hope that in the the future I shall know this language well.


 Vocabulary:

 • official language [a'fijl 'lserjgwiclj] офіційна мова
 • United Nations Organization [ju'naitid neijnz ,o:ganai'zei|n] — Оранізація Об’єднаних Націй Shakespeare ['Jeikspia] — Шекспір
 • Byron ['bairan] — Байрон
 • Charles Dickens [tfccrlz 'dikanz] Чарльз Диккенс
 • Winnie-the-Pooh ['wini 3a pu:] – Вінні-Пух
 • Questions:

 • When did you begin to study English?
 • Do you like this language?
 • Why is it important to know English?
 • What English books have you read in original or in translation?
 • Why must every specialist know English?

 • 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
  © 2000–2017 "Литература"