Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Фонетичний звукопис

10.02.2011

1. Асонанс – повторення одного й того самого чи близьких за звучанням голосних: «РаптОм кОлО сАмОгО селА лунОю вдАрилА в усі кутки бАгАтОгОлОсА пісня». «Тихо плИве блакИтнИмИ рІчкамИ льон».


2. Алітерація – повторення одного й того самого чи близьких за звучанням приголосних: « ІЗ СТРашним ТріСком на наС наСувалаСя ліСова пожежа».


3.Звуконаслідування – відтворення звуками людської мови крику птахів та звірів, звучання предметів, шуму під час явищ природи: « Серед рожевої куряви плакали вівці: Бе-бе, ме-е».
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"